John Taraldsen
Prosjektsjef

Direkte: +47 62 81 00 35

Mobil: +47 951 46 704

Stig Solbjør
Salg / Teknisk sjef

Direkte +47 62 81 00 41

Mobil: +47 905 59 539

Maciej Michalczyk
Salg / Prosjektleder

Direkte: +47 62 81 00 39

Mobil: +47 488 96 613

Kristoffer Kalland
Salg / Prosjektleder

Direkte: +47 62 88 86 82

Mobil: +47 474 53 942

Anders Gundersen
Salg / Prosjektleder

Direkte: +47 62 81 00 36

Mobil: +47 971 44 860

Glenn Taranger
Produksjonssjef

Direkte: +47 62 81 00 33

Mobil: +47 959 70 983

Stian Lensebakken
Konstruktør

Direkte: +47 62 81 00 37

Mobil: +47 951 76 095

Bjørn Strandseter
Materialinnkjøp

Direkte: +47 62 81 00 46

Mobil: +47

Svein E Bjerke
Montasjeleder

Direkte: +47 62 81 00 40

Mobil: +47 992 27 611

Anders Jonsson
Ass. Montasjeleder

Direkte: +47 62 81 00 40

Mobil: +47 918 22 938

Leif Ekornhol
Lager formann / Logistikk

Direkte: +47 62 81 00 45

Mobil: +47 415 73 552

Marcin Barlewicz
Drift produksjon

Direkte: +47

Mobil: +47 954 08 169

Elisabeth Kristoffersen
CFO

Direkte: +47 62 81 00 42

Mobil: +47 991 66 089

Inger Børrud
Regnskapssjef

Direkte: +47 62 81 00 34

Mobil: +47 97 64 95 38

Laila Sundt
Sekretær

Direkte: +47 62 81 00 30