Vi kan levere et komplett utvalg innenfor spennarmeringssystemer, som dekker de fleste bruksområder innenfor bygg og anleggssektoren.
Vi produserer og leverer TOBE FR-4 potlager, og andre gummirelaterte lager samt stållager for forskjellige anvendelsesområder.
Vi har fugesystemer som dekker alle anvendelsesområder, fra 20 – 800 mm bevegelse. Fuger for større bevegelser kan utføres som spesialoppdrag.

Spesialprodukter

I tillegg til vårt standardsortiment, kan vi produsere og levere en stor variasjon av mekaniske produkter til Bygg og Anleggsbransjen, samt Offshoresektoren. Vi utfører både selvstendige, og i samarbeid med hovedentreprenører, forskjellige oppdrag innenfor vedlikehold av bruer og bygg, kjernekraftverk og offshorekonstruksjoner.