Hardangerbrua som strekker seg fra Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang i Norge er et av prosjektene KB Spennteknikk AS har levert.

Foto: broer.no

Bruer

Vi leverer varer og tjenester til både nye og rehabiliterte bruer, det kan være brulager, mekaniske fuger, spennarmering både intern og ekstern, samt bistand ved utskifting av lager og fuger. I tillegg kan vi bistå med tekniske løsninger for å erstatte gamle lager og fugeløsninger med nye vedlikeholdsvennlige løsninger.

Anlegg

Vi leverer spennarmering, fjellforankringer, spennstag og lagerløsninger til ulike anleggsprosjekter som LNG tanker, vindmølleparker, vanntårn og større industribygg.