Mageba Tensa Grip (RS)

Vi leverer Tensa Grip elementfuger fra Mageba, som kan tilpasses hver enkelt brogeometri. Ved behov, kan Tensa Grip leveres for lav utsparing med en dybde på ca 150-180mm. Vi kan levere løsninger for fortau, hvor fugene dekkes med en sleeplate. Denne typen fuge er den som har best egenskaper mot vannlekkasje og en oppknekk sikrer vanntetthet i lang tid. Vår anbefaling er imidlertid å prosjektere en løsning hvor vannet ledes vekk fra fugene, slik at en unngår uønsket oppsamling av grus og urenheter som kan skade fugen over tid.

Mageba Tensa Modular (LR)

Våre Tensa Modular (LR) fuger fra Mageba kan ta bevegelser på opptil 1200mm som standard. Ved behov for større bevegelser, ta kontakt.

Denne typen fuge er mest brukt i det svenske markedet og den er mye benyttet med sinusplater, som gjør at fugen blir stille og behagelig å passere.