ETIC Fingerfuger

ETIC EJ fingerfuger

ETIC EJF fingerfuger

EJ 80, EJ 110, EJ160

Aluminiumsfingerfuger med V-formede tenner og gummiprofil som primær tetting. Vegdirektoratet anbefaler å bruke EJ 160 for alle brukonstruksjonen, da disse sikrer god overdekning på forspenningsboltene.

EJ 200, EJ 250, EJ 300

Aluminiumsfingerfuger med V-formede tenner og gummiprofil eller gummimembran som primær tetting. Disse dimensjonene anbefales membran fremfor profil, alternativt åpen løsning uten gummitetning og en underliggende vannrenne som samler og fører vann og smuss bort.

EJF 200 – EJF 800

EJF er benevnelsen på stålfingerfuger med parallelle tenner. Disse kan leveres med gummimembran eller med åpen løsning for underliggende renne.

Tilleggsutstyr

Vi kan levere gjenstående rustfri forskaling til fugespalte, deksel over kantdragere og underliggende vannrenne, alt etter spesifikasjon fra byggherre, eller konsulent. Fugene med gummiprofil, eller membran, kan også leveres med oppknekkelementer hvor enden av gummien føres opp i kantdrageren. Alternativt kan fugene føres ut gjennom kantdrageren og vannet ledes på utsiden av brukaret.

Alle fugedetaljer bør avklares i god tid og tett dialog mellom byggherre, konsulent, hovedentreprenør og fugeleverandør for å sikre et produkt som oppfyller de ønsker og krav som stilles  hvert enkelt tilfelle.