KB Spennteknikk AS er et av Skandinavias ledende selskaper innen spennarmering til etterspente konstruksjoner, samt skråstag, lager og fuger til anlegg og større bygg.

Gjennom lang erfaring har vi bygget opp bred kunnskap om etterspente konstruksjoner. Med spesialutviklet utstyr kan vi på kort varsel gå inn i ulike prosjekter med stor fleksibilitet i forhold til spesielle løsninger.

Størsteparten av oppdragene våre ligger innen bru- og anleggssektoren. Vi har også betydelige oppdrag innen større bygg og offshore. Vi legger stor vekt på kvalitet i våre produkter og tjenester, og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Vårt hovedkontorer på SIVA-industriområde på Kongsvinger, mens vi har også et salgskontor i Sverige, Spännteknik AB, som betjener det svenske markedet.

Marked

Selv om spennarmering, lager og fuger spesielt innen brusektoren er vårt hovedarbeidsområde har vi en stadig økende eksportandel for TOBE-potlager og fugekonstruksjoner også utover Skandinavias grenser. Vi har også bygget opp betydelig kompetanse innen tunge løft og senk, samt produksjon av dempere og andre mekaniske spesialprodukter innen offshore sektoren.

Søsterselskap

Spennteknikk AS har gjennom de siste årene utviklet seg mot flere markeder og styrket kapasiteten for å tilfredsstille et stadig mer utfordrende marked. Vi har flere datter og søsterselskaper som spesialiserer seg mot sine markeder:

Spännteknikk AB – Salgskontor som dekker det svenske markedet på lager, fuger og spennarmering til anlegg og bruer

Spennteknikk Construction AS – Har spesialisert seg med komplett leveranse av spennarmering til bygg, hvor alt fra prosjektering til produksjon, levering, montering og oppspenning, samt dokumentasjon kan leveres. Selskapet har sentral godkjenning.

BBR Polska Sp. z o.o – Søsterselskap spesialisert på spennarmering, skråstag og brulansering som dekker det polske markedet.

KB Vorspann-Technik GmbH – Søsterselskap som leverer spennarmering til bruer og anlegg, men som har spesialisert seg på totalleveranser av spennarmeirng til vindmøller til det Tyske og Østerriske markedet. Har kontorer både i Tyskland og Østerrike.

Dywidag Norge AS – Søsterselskap spesialisert på spennstag og løsninger til bru og tunnelbransjen i Norge.

Dywidag Sverige AB – Søsterselskap spesialisert på spennstag og løsninger til bru og tunnelbransjen i Sverige