Vi kan levere overgangskonstruksjoner (fuger) til de fleste formål for bruer, bygg og anlegg som har behov for å ta opp bevegelse mellom konstruksjonselementer, eller mellom bru og land.

Etic Fingerfuger

Fingerfuger i aluminium og stål, med bevegelser opp til 300 mm i aluminium og opp til 800mm i stål. Etic er de mest benyttede fugene i det norske markedet.

Mageba Tensa Grip / Modular

Vi leverer Tensa Grip fuger (en-element) med bevegelse opp til 90 mm og Tensa Modular fuger (fler-element) med bevegelse opp til 1200 mm fra Mageba. Vi leverer også andre fugetyper fra Mageba på forespørsel.

Transflex mattefuger

Vi leverer mattefuger fra Trelleborg, som er gummierte stålfuger med bevegelseskapasitet opp til 380 mm. Disse fugene egner seg godt til utskifting av eksisterende fuger, dersom inngrep i armert del av gammel betong ikke er ønskelig.

Acme gummifuger

Acme gummifuger er mye benyttet i parkeringshus og andre bygg hvor mindre elementskjøter skal tettes. Acmefuger kan ta bevegelser opp til 65 mm.

Spesialtilpassede fugeløsninger

Vi kan produsere og levere spesialtilpassede fugeløsninger, som slepeplatefuger og andre mekaniske overgangskonstruksjoner som tilpasses spesielle behov.