Elastoblokk lager benyttes til mindre brukonstruksjoner, bygg og andre strukturer som krever fleksibel opplagring.

Lagrene er produsert av neoprenegummi med innvulkede armeringsplater av stål, med antall og dimensjoner basert på de angitte kapasiteter for vertikallaster, bevegelser og rotasjoner.