Karlatårnet bygges i Göteborg, Sverige, 2018-2020

Karlatårnet blir bygget med kompetanse og leveranser fra KB Spennteknikk. Vi utfører design/konstruksjon og levering av alle de spennarmerte dekkene på til sammen ca 15000 kvadratmeter. Karlatårnet blir nordeuropas høyeste bygg på 243 meter og et bygg på denne høyden kan få inn ca 4 etasjer ekstra ved bruk av spennarmerte dekker. Dette har stor betydning for inntjeningen av investeringen for byggets eiere.

 

 

 

Spennarmering er teknisk og økonomisk fordelaktig i større bygg som administrasjonsbygg, P-hus, boligblokker, fabrikker. Denne byggemetoden gir lettere, slankere og monolittiske bygg med muligheter for større spennvidder og utkraginger i flatdekker uten dragere eller multispenn med slanke og kontinuerlige dragere, som i P-hus. I tillegg gir dette teknisk og økonomisk optimale løsninger med fleksibel plassering av søyler.