KB Spennteknikk kan levere et komplett utvalg innenfor spennarmeringssystemer, som dekker de fleste bruksområder innenfor bygg og anleggssektoren. Vi benytter de anerkjente BBR VT CONA® CMX spennsystemene, som er designet, testet og sertifisert iht til de strengeste ETAG kravene. Alle systemene innehar en Europeisk godkjenning (ETA) og er CE-merket. Våre medarbeider er utdannet og sertifisert gjennom BBR VT International Ltd, for å sikre en effektiv og riktig bruk av spennsystemene.

I tillegg til spenntausystemer levere KB Spennteknikk et stort utvalg av spennstag gjennom det anerkjente Macalloy Ltd.

 

BBR CONA CMX – Spenntausystem

Det nyutviklede BBR VT CONA ® CMX systemet er testet i henhold til de strengeste internasjonale design spesifikasjonen – «European Technical Approval Guidelines ETAG 013»

Systemets fleksible oppbygging gjør at et BBR CMX system, enkelt kan tilpasses spesielle design krav. Alle systemene gjennomgår en dokumentert kvalitetskontroll fra produksjon til installasjon, samtidig som alle involverte parter gjennomgår årlige revisjoner fra BBR VT International Ltd og uavhengige 3.parts sertifiseringsbyrå. Alt dette for å sikre en god kvalitet på leverte og installerte produkter.

Alle BBR CMX systemene må installeres av et sertifisert spesialist selskap i det markedet systemet skal benyttes, for å sikre at installasjonen oppfyller høyeste grad av produktkvalitet og funksjonskrav ved installasjon. KB Spennteknikk er sertifisert som installasjonsfirma av BBR VT International Ltd i Skandinavia.

BBR CONA CMI

Hovedkomponentene i ankersonen til CONA CMI systemet er låsekiler, ankerhode, lastoverførende element og trumpet. Ved lastoverføring til betong, kan CONA CMI BT benyttes for kabelstørrelser fra 1-62 spenntau og CONA CMI SP kan benyttes for 1-73 spenntau.

BBR CONA CMM

Vårt ETA godkjente CONA®CMM spennsystem, er et innstøpt spennsystem bestående av et single spenntau, som kan leveres for kabler med og uten heft. Det mest vanlige er heftfrie spenntau. Dette systemet benyttes i økende grad til plasstøpte spennarmerte plater, eller dekker, i parkeringshus, industribygg og kjøpesenter.

BBR Bergforankringer (R-Fix)

BBR Bergforankringer (R-Fix) ble første gang benyttet i Sveits i 1951. Siden den gang har det blitt installert et stort antall BBR fjellforankringer rundt om i verden. I Skandinavia har vi benyttet BBR bergforankringar siden slutten av 50-tallet.

Andre BBR systemer

I tillegg til våre standard BBR spennsystemer, kan vi også tilby andre spesialløsninger gjennom vårt nettverk av samarbeidspartnere, på spennsystemer som er mer utbredt i andre deler av verden.

Følgende systemer kan leveres på forespørsel:

  • systemer spesielt utviklet for ekstern forspenning, BBR VT CONA CME
  • system med flate spennkabler til spesielle applikasjoner, BBR VT COMA CMF
  • system med bruk av bånd, BBR VT CONA CMB

Ta kontakt for mer informasjon, eller gå inn på www.bbrnetwork.com