BBR Bergforankringer (R-Fix) ble første gang benyttet i Sveits i 1951. Siden den gang har det blitt installert et stort antall BBR fjellforankringer rundt om i verden. I Skandinavia har vi benyttet BBR bergforankringar siden slutten av 50-tallet.

Hva er en Bergforankring?

En bergforankring er en spennkabel der spennstålet kan bestå av spenntau eller stenger forankret i fjell med injisert sementmørtel. Den frie lengden er forspent. Våre bergforankringer heter BBR CONA bergforankringer for spenntau og Macalloy for stenger. Den vanligste typen av forspent fjellforankring i dag består av spenntau.

Funksjon og dimensjoner

Bergforankringen skal forankre en struktur ned i et fast fundament- enten gjennom aktiv forspenning til fjell med store krefter, eller gjennom passive bolter via lave låselaster. For aktiv forspenning benyttes som oftest bergforankringer med spenntau.

Hovedkomponentene i en bergforankring er forankringshodet, den frie (elastiske) delen og forankringsdelen. Spesifikasjoner på bergforankringer er avhengig av grunnforholdene, slik som fjellets fasthet og beskaffenhet, og beregninger utføres av spesialiserte konsulenter.

BBR CONA bergforankringer kan spesifiseres i bruddgrensekapasiteter fra 260kN til 25 390 kN (fra 1-91 spenntau), med flere varianter for geometri og korrosjonsbeskyttelse.

Temporære bergforankringer

Når levetiden til en forankring er begrenset til mindre enn 2 år, kan det normalt spesifiseres temporære bergforankringer.

Temporære bergforankringer har lavere grad av korrosjonsbeskyttelse og en enklere utførelse, slik at de kan fjernes etter at forankring ikke lenger er nødvendig. Normalt har disse en forankringslengde på mellom 4-12 meter og ofte en minimum fri lengde på 7 meter.

Disse er oppbygd med vanlig, blank line og normalt injiseres ikke den frie lengden. Ved større laster leveres kablene ferdige fra fabrikk med påsatt distanseholder på forankringslengden. For mindre kabler er det ofte aktuelt å føre ned ett og ett tau i borhullet på plassen.

Permanente bergforankringer

Permanente bergforankringer produseres med minimum dobbel korrosjonsbeskyttelse, for å hindre korrosjon dersom den primære barrieren svikter. Spenntauene er totalt innkapslet i et enkeltvegget korrugert plastrør. I tillegg er den spenntauene beskyttet med fett og ekstrudert plasthylse i den frie lengden. Disse bergforankringene blir injisiert med spesialmørtel både på innsiden og utsiden av det korrugerte plastrøret. Dette sikrer den beste korrosjonsbeskyttelsen for 100+ års levetid.

Som for temporære bergforankringer, er det normalt at de permanente bergforankringene har en forankringslengde på mellom 4-12 meter, avhengig av grunnforholdene. Den elastiske lengden bør også her være minimum 7 meter.

En viktig vurdering ved prosjektering av bergforankringer, er om det er ønskelig å kontrollere spennkraften, eller etterspenne kablene i løpet av bergforankringens levetid. Hvis så er tilfelle, bør dette defineres i beskrivelsen ved forespørsel, så vil vi tilpasse systemet etter dette.