Det ETA-godkjente CONA®CMI spennsystemet er av de mest utviklede teknologiene på markedet. Det omfatter spennsystemer basert på injiserte spennkabler og kan leveres i dimensjoner fra 1-73 spennliner per spennkabel.

Denne typen spennkabler benyttes i stor grad i bruer (plasstøpte og prefabrikerte), LNG-tanker, Vindmøller (fundament og tårn), kjernekraftverk, Stadioner, samt andre betongtanker/Siloer.

BBR CONA® CMI er også kryogenisk testet og godkjent for bruk ved ekstreme temperaturer, som i LNG/LPG lagringstanker.

 

Forankringstype: CONA CMI BT (Bearing Trumplate)
Forankringstype: CONA CMI SP (Square plate)

CONA CMI spennkabler tilfredsstiller også kravene i AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications inklusiv anvendelse I spesielt aggressive miljøer. CONA CMI kan utføres som re-oppspennbare, utskiftbare og kan benyttes I kryogeniske og kjernefysiske systemer.

Aktive/ Passive forankringer

Hovedkomponentene i ankersonen til CONA CMI systemet er låsekiler, ankerhode, lastoverførende element og trumpet. Ved lastoverføring til betong, kan CONA CMI BT benyttes for kabelstørrelser fra 1-62 spenntau og CONA CMI SP kan benyttes for 1-73 spenntau.

Designen på CONA CMI BT (bearing trumplate) utnytter en avansert, patentbeskyttet, 3-dimensional lastoverføringsmodell, som tillater en svært liten senter- og kant-avstand for spennkablene, i tillegg tillater systemet en svært lav betongfasthet ved oppspenning. CONA CMI SP er basert på en mer tradisjonell en-dimensjonal lastoverføringsmodell.

Faste og bevegelige skjøtekoplinger

CONA CMI kabler kan koples ved å bruke faste, eller bevegelige skjøtekoplinger. Disse kan igjen utføres som overlappende koplinger, eller hylsekoplinger.

Overlappende koplinger, Type K, kan leveres for kabelstørrelser fra 2-31 spenntau (større dimensjoner kan leveres ved forespørsel). Hylsekopling, Type H, kan leveres for kabelstørrelser fra 1-73 spenntau. Begge koplingstypene kan leveres som faste, eller bevegelige skjøtekoplinger.

Fast skjøtekopling Type K (Overlappende)
Bevegelig skjøtekopling, Type BK (overlappende)
Fast skjøtekopling Type H (Hylsekopling)
Bevegelig skjøtekopling, Type BH (hylsekopling)

Korrosjonsbeskyttelse

Spennlinene er omsluttet av et korrugert stålrør, eventuelt plastrør. For spesielle utførelser, som for eksempel loop-kabler, benyttes glatte tynnveggede stålrør. For kabler som skal ta kraftoverføring på vedheft, benyttes spesialmørtel som skal sikre egenskapene for god korrosjonsbeskyttelse. For heftfrie systemer, kan kabelkanalene injiseres med fett/voks, er sirkulerende varm luft.

CONA CMI spennsystem kan også leveres fullstendig elektrisk isolerte kabler, som gir høyest mulige grad av korrosjonsbeskyttelse og inspeksjonsmuligheter.