Vårt ETA godkjente CONA®CMM spennsystem, er et innstøpt spennsystem bestående av et single spenntau, som kan leveres for kabler med og uten heft. Det mest vanlige er heftfrie spenntau. Dette systemet benyttes i økende grad til plasstøpte spennarmerte plater, eller dekker, i parkeringshus, industribygg og kjøpesenter. Ved å optimalisere bygningens konstruksjon for bruk av CONA®CMM skapes en unik mulighet til å redusere behovet for søyler og bærevegger, slik at arealene kan utnyttes mer fleksibelt. Andre fordeler er blant annet rissfrie og vanntette dekker, samt at man kan bestemme nedbøyning av dekkene.

Spennteknikk Construction kan tilby konstruksjon/design som utnytter CONA®CMM i konstruksjonen. De utfører også omprosjektering av prosjekterte dekker/bygg i samarbeid med byggtekniske konsulentselskaper. Ta kontakt med Spennteknikk Construction for mer informasjon om mulighetene CONA®CMM kan tilføre ditt bygg!

CONA CMM – Single
CONA CMM kopling, type H
Fettet og plastbelagt spenntau Injisert spenntau i plastrør

Anker Konfigurasjon

Hovedkomponentene i ankersonen til CONA CMM er låsekilen, forankringshodet og overføringsrøret.

Lastoverføringen og låsing av kraften gjøres i en og samme enhet, som tillater korte senteravstander mellom kablene, samt kantavstand tile enden av betongdekket. Systemet er utviklet for å kunne spennes opp ved en svært lav betongfasthet, slik at byggingens fremdrift blir minst mulig hindret ved bruk av spennsystemet.

Fast og oppspennbare skjøtekoplinger

CONA CMM kabler kan skjøtes ved det patneterte Type H, hylsekoplingen, hvor skjøtekoplingen fungerer som et aktivt anker (oppspennbart), eller som en passivt anker i første fase av installasjonen/byggingen.

Korrosjosnbeskyttelse

For CONA CMM Single heftfrie applikasjoner, er spenntauet beskyttet fra fabrikk med fett og ekstrudert plasthylse (HDPE) som omslutter spennstålet. For applikasjoner som krever heft, er spenntauet installert i sirkulære, korrugerte, stålrør eller plastrør, som injiseres med spesialmørtel.