BBR® HiAm CONA er anerkjent som det beste produktet for skråstagskabler med parallelle spenntau! Systemet har den høyeste lastkapasiteten, de mest kompakte forankringene og det bredeste utvalget av dimensjoner på forankringer med størrelser opp til 217 spenntau pr forankring.

BBR® HiAm CONA skråstagssystem kan benyttes i skråstagsbruer, buebruer og store tak-overbygninger. Systemet tilfredsstiller de nyeste internasjonale standardene og anbefalingene, inklusiv «fib bulletin 30», «PTI» og «Setra»-anbefalingene.

HiAm CONA stay cable system

“Sterk og slank” 

Teknologien er utviklet, testet og kontinuerlig oppgradert av BBR ingeniørene i Sveits. HiAM står for «High Amplitude fatigue resistance» og systemets fantastiske utmattingsegenskaper gjør det egnet også for de meste krevende prosjektene.

Designere og arkitekter internasjonalt har tatt vel i mot systemet, spesielt med tanke på den kompakte designen av forankringene og kabelsystemet som tillater en slank design med myke linjer som appellerer til de visuelle sansene.

HiAm system konfigurasjon

HiAm Cona kabler er bygget opp av kompakte bunter av et predefinert antall spenntau, dekket av et koekstrudert HPPE rør med sikrulært tverrsnitt. HDPE-røret kan leveres med ønsket farge utvendig for å tilfredsstille arkitektens ønsker, eller krav. Kabelrøret har høy resistans mot ultrafiolett stråling.

Vanligvis benyttes spenntau med 15,7mm diameter med nominelt tverrsnitts areal 150mm2 og bruddstyrke på 1860MPa (GUTS). Hvert spenntau er galvanisert, fettet og plastbelagt med en slitesterk HDPE, som gir spenntauene et individuelt fler-lags korrosjonsbeskyttende system med tre innebygde lag.

HiAm CONA Strand Stay pipe
HiAm CONA Strand

Oppbygging av forankring

I forankringssonen, passerer kabelen en «deviator», eller overgang, som sprer spenntauene inn i forankringen, hvor hvert spenntau styres gjennom individuelle rør som er forseglet og låst i ankerhodet. Denne metoden sikrer at forankringen er vanntett, samtidig som den spesielle designen er optimalisert for lastoverføring med svært høye utmattingsegenskaper.

En ringmutter er skrudd på ankerhodet for å overføre kabellastene gjennom en forankringsplate og inn i strukturen. Alternativt kan ankerhodene overføre lastene direkte inn i strukturen («HiAm Uni Head configuration»).

Alle HiAm Cona forankringene er dimensjonert mot et spenningsnivå større enn 300 MPa, samt motstå bruddgrenselastene med en tilfredsstillende sikkerhetsfaktor.

I tillegg til standard forankringer, er det utviklet en «kompakt» versjon, som er tilpasset mindre åpninger i støtteplaten.

HiAm CONA Nut Head
HiAm CONA Uni Head

Installasjon og utskifting av spenntau

Installasjon av HiAm Cona systemet utføres vanligvis ved at hvert enkelt spenntau installeres i kabelrøret på anlegget og spennes opp individuelt rett etter installasjon, ved bruk av «BBR ISOSTRESS» oppspenningsmetode. Dette sikrer en jevn spenningsfordeling mellom spenntauene og kablene. Som alternativ kan helt, eller delvis, prefabrikerte kabler installeres og spennes med en multi-jekk, dersom det er tilstrekkelig plass i konstruksjonen.

Hvert spenntau kan på hvilket som helst tidspunkt erstattes individuelt, enten for re-oppspenning, inspeksjon, eller korrigering av antall liner i kabelen.